Gemba – miejsce dodające wartość

Gemba – miejsce dodające wartość

Gemba – miejsce dodające wartość, lokalizacja wykonywania pracy lub miejsce zdarzenia bezpośredniego. Gemba, jest to słowo pochodzenia japońskiego wywodzące się z TPS (Toyota Production System) oraz metodologii Lean Management. Określenie gemba jest bardzo elastyczne, tzn….

Poka Yoke – zapobieganie powstawania pomyłek

Poka Yoke – zapobieganie powstawania pomyłek

Poka Yoke – zapobieganie powstawania pomyłek jest to typowe tłumaczenie z języka japońskiego zwrotu Poka Yoke. Za twórcę narzędzia Poka Yoke uważa się inżyniera pochodzenia japónskiego, Shigeo Shingo. Narzędzie Poka Yoke należy do czołowych narzędzi…

Zarządzanie wizualne i wizualizacja

Zarządzanie wizualne i wizualizacja

Zarządzanie wizualne i wizualizacja, (ang. visual management), jest to jeden z prostszych i ważniejszych elementów filozofii szczupłego zarządzania – Lean. Twórcą narzędzia jest japoński teoretyk biznesowy, Masaaki Imai. Jak sam Twórca określa, zarządzanie wizualne jest metodą zarządzania…