Harmonogram Projektu – arkusz do pobrania

Harmonogram projektu – arkusz do pobrania jest dokumentem rodzaju kalendarz, w którym dla każdej sekcji określono, jakie zasoby niezbędne są do realizacji projektu oraz jakie zadania będą w tym czasie wykonywane. Tworzenie harmonogramu jest możliwe przez komputerowe systemy zarządzania projektami. Historycznie, w 1992 r. jako obowiązującą metodę harmonogramowania przyjęto metodę ścieżki krytycznej (CPM). Każdy liczący się na rynku system zarządzania projektami wyznacza i analizuje podstawowe wskaźniki metody Earned Value.

Wiemy już, jakim narzędziem jest harmonogram projektu, poniżej opiszemy dane niezbędne do przygotowania opisywanego narzędzia.

Dane niezbędne do przygotowania harmonogramu projektu

Wśród danych niezbędnych do przygotowania harmonogramu projektu wyróżnia się:

  • lista relacji między zadaniami – spośród wielu możliwych będziemy brali pod uwagę tylko relacje typu początek i koniec, wymagają one by pierwsze zadania musiało się zakończyć przed rozpoczęciem kolejnego,
  • lista zadań koniecznych do realizacji projektu, dla każdego zadania należy oszacować jego czas trwania a także poznać zasoby niezbędne do jego zrealizowania,
  • informacja o dostępności zasobów – w jakim czasie oraz w jakiej ilości zasoby mogą być wykorzystywane w projekcie,
  • zdefiniowanie struktury podziału prac,
  • stworzenie planu bazowego oraz kontrola terminów i kosztów realizacji projektu.

Oszacowanie czasu trwania określonego zadania wymaga wiedzy eksperckiej, doświadczenia z realizacji analogicznych zadań w innym projekcie, często jednak obarczone jest ono błędem, podobnie jak dostępność zasobów. W momencie w którym rozpoczynamy planowanie nie jesteśmy w stanie przewidzieć np. awarii sprzętu, chorób pracowników, zaburzeń w dostawach itp. Dlatego też przyjmuje że dostępne dane były najlepsze w danym momencie planowania.

Rodzaje harmonogramów stosownie do procesu projektowo-realizacyjnego:

Harmonogram przedziału przedrealizacyjnego – przedstawiany w formie wykresu organizacji
i planowania przedsięwzięcia. Opracowuje się go w układzie chronologicznym czynności (procesów) które zostały wyszczególnione w tym przydziale. Przykładowo procesy można rozpatrywać
w zestawieniu porównawczym rzeczywistego a także planowanego czasu ich trwania. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić jakie występują odchylenia w przebiegu procesów, a więc różnych opóźnień lub wyprzedzeni co jest uznawane za zasadnicze kryterium do oceny terminowości wykonania zlecenia.

Harmonogram przedziału realizacji przedsięwzięcia – jest to wykres który opracowywany jest w podobny sposób jak w harmonogramie przedziału przed-realizacyjnego. Podczas jego tworzenia bierze się pod uwagę fazę wdrożeniową i operacyjną.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *