Lean Manufacturing a Lean Management

Jedna spójna metodyka łącząca dwa różne nurty, w poniższym artykule odpowiemy na pytanie jakie różnice występują między Lean Manufacturing a Lean Management. Te sformułowania stosowane są najczęściej zamiennie, podczas gdy spotyka się literaturowe podejście podkreślające różnice między nimi.

Czym jest Lean Manufacturing

Lean Manufacturing lub też Lean Production, ponieważ są to zamiennie stosowane pojęcia są to metody zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, wytwórczym. Metodzie zarządzania towarzyszą dwa główne cele będące założeniami Lean Manufacturing:

 1. Maksymalne skupienie przedsiębiorstwa produkcyjnego na ograniczeniu wszelakiego marnotrawstwa.
 2. Całkowite skupienie się na Kliencie, czyli zapewnienie, dostarczenia Klientowi końcowemu towarów o najwyższej jakości.

Metodyka Lean odnosi się do tzw. odchudzania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Odchudzanie powinno skupić się na aspektach produkcyjnych czyli:

 1. Kontrola i optymalizacji zużycia surowca produkcyjnego.
 2. Optymalizacja procedur oraz procesów produkcyjnych.
 3. Inwestycja w rozwiązania innowacyjne, zgodne z zamysłem wyśrodkowania pracy ludzkiej, automatyzacji oraz cyfryzacji.
leanwpraktyce.pl
Główne filary Lean Manufacturing

Jak każda metodyka bądź idea, Lean Manufacturing określa podstawowe i zarazem główne zasady. Do wytycznych tych zalicza się:

 1. Organizacja działań o wartości dodanej wzdłuż i wokół strumienia wartości w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 2. Precyzyjne definiowanie wartości z punktu widzenia Klienta końcowego.
 3. Określenie ustanowienie gładkiego, ciągłego przepływu strumienia wartości.
 4. Dążenie do ciągłego doskonalenia w obszarze produkcyjnym.
 5. Implementacja i utrzymanie systemu ssącego, wpływającego na strumień wartości.
 6. Reakcja na bieżące potrzeby Klienta końcowego.
Lean Manufacturing a wpływ na podstawowe wskaźniki

Jak każda metodyka, Lean Manufacturing pozwala na znaczącą poprawę wskaźników charakterystycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Do wskaźników takich zaliczyć można:

 1. Wzrost wydajności procesu produkcyjnego/wytwórczego.
 2. Redukcja zapasów w toku procesu produkcyjnego.
 3. Wzrost jakości wyrobów końcowych.
 4. Zwiększenie efektywności procesu produkcji.
 5. Wzrost wykorzystania parku maszynowego.
Planowanie wdrożenia metodyki Lean Manufacturing
(Bednarek M., Doskonalenie Systemów Zarządzania, nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Difin sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 235.)

Skoro wiemy, na czym polega metodyka Lean Manufacturing, wiemy w jaki sposób wpływamy na przedsiębiorstwo oraz jak wygląda proces planowania wdrażania metodyki Lean, to czas najwyższy na przedstawienie informacji odnośnie metodyki tożsamej, jednak nie identycznej: Lean Management.

Czym jest Lean Management

Sama metodyka Lean Manufacturing odnosi się wyłącznie do części operacyjnej przedsiębiorstwa – proces produkcji bądź inny proces wytwórczy. Lean Management jest metodyką znacznie bardziej obszerną, ponieważ przenosi założenia szczupłego zarządzania na wszystkie działy w obrębie przedsiębiorstwa.

Lean Management zakłada przekształcenie przedsiębiorstwa w sposób powolny lecz ciągły do postaci uszczuplonej, pozbawionej marnotrastw we wszystkich jej działach.

Wysmuklanie polega na racjonalizacji zadań dotyczących zarządzania majątkiem firmy, ale również dotyczy kwestii zarządzania personelem. Skupia się również bardzo mocno na utrzymywaniu pozytywnych stosunków z otoczeniem poprzez aspekt środowiskowy. Głównym zamiarem do którego dąży każda osoba implementująca koncepcję Lean Management jest uzyskanie wysokiej produktywności i jakości wyrobów i procesów przy maksymalnym usprawnieniu organizacji i wszelkich aspektów pracy.

Główne filary Lean Management

Lean Management podobnie jak Lean Manufacturing określa podstawowe i zarazem główne zasady, które towarzyszą idei, zalicza się do nich:

 1. Elastyczność i stabilność struktury organizacyjnej.
 2. Precyzyjny podział odpowiedzialności.
 3. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
 4. Ciągłe dążenie do doskonalenia organizacji poprzez liczne szkolenia kadry zarządzającej i pracowników operacyjnych.
 5. Wyodrębnianie małych jednostek projektowo-operacyjnych skupiających się nad określonym zadaniem.
Planowanie wdrożenia metodyki Lean Management

Wdrożenie metodyki Lean Management jest tożsame z wdrożeniem Lean Manufacturing. Zasady postępowania są zbliżone jednak skala większa oraz wymagana jest większa ilość czasu na wdrożenie metodyki Lean w całej organizacji.

(Bednarek M., Doskonalenie Systemów Zarządzania, nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Difin sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 235.)

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *