Straty

Straty – ukryte koszty prowadzenia przedsiębiorstwa wpływające na zmniejszenie zysku generowanego z produktów pochodzących z procesu wytwórczego.

Klasyfikacja strat

Pierwsza z dostępnych klasyfikacji strat, mówi, że dzieli się je ze względu na rodzaj:

 • Straty I rodzaju – straty konieczne;
 • Straty II rodzaju – straty zbędnę;

Proces wytwórczy

Analizując straty w organizacji, należy rozłożyć proces wytwórczy na czynniki pierwsze.

Odpowiedzmy sobie, co wchodzi w skład procesu wytwórczego?

Proces wytwórczy – jest to główny proces odbywający się w przedsiębiorstwie warunkujący i wpływający na wysokość produkcji, co za tym idzie sprzedaży i rentowności organizacji.

Czynności dodające wartość – wszystkie operacje procesu wytwórczego przynoszące korzyści z punktu widzenie operacyjnego i finansowego.

Operacje konieczne do wykonania – operacje w procesie niezbędne do realizacji procesu wytwórczego zgodnie z założeniami.

Zadania zbędne – operacje w procesie które podlegają identyfikacji i eliminacja w celu redukcji marnotrawstw organizacyjnych.

Straty wg Japońskich Inżynierów

 • Muda – z języka japońskiego oznacza marnotrawstwo. Najpopularniejszy typ strat. Istnieje 7 rodzajów Muda, wypisanych poniżej.
 • Muri – z języka japońskiego oznacza przeciążenie. Inaczej, nadmierne obarczenie zasobu przekładające się na jego mniejszą efektywność.
 • Mura – z języka japońskiego oznacza nierównomierność. Inaczej, nierówne obciążenie zasobów prowadzące do nieregularnego tempa pracy oraz powstawania wąskich gardeł w procesie wytwórczym.

Poniżej opisano przykładowe 3 straty według MUDA:

Nadprodukcja – produkowanie większej ilości materiału niż kolejne/poprzedzające operacje.

Najczęstszy przykład nadprodukcji występuję gdy jedno stanowisko pracy wytwarza więcej produktu niż kolejne jest w stanie przetworzyć i wysłać dalej.

Overproduction Images – Browse 2,488 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

Naprodukcja spowodowana jest najczęściej:

 1. Brakami informacji o rzeczywistych zapotrzebowaniach kolejnych operacji w procesie wytwórczym lub logistycznym;
 2. Różnicami w wydajnościach i efektywnościach pracy maszyn.
 3. Zbyt długimi czasami przezbrojenia maszyn i urządzeń w parku maszynowym.

Zapasy – składowanie materiału wyprodukowanego w procesie wytwórczym.

Zapasy powodują:

 1. Zamrożenie kapitału organizacji;
 2. Wydłużanie czasu magazynowania;
 3. Zajmowanie miejsca magazynowego;
 4. Niszczenie materiału lub jego przeterminowanie się;

Transport – relokacja materiału z miejsca A do miejsca B.

Marnotrstwo związane z transportem powoduje:

 1. Koszty związane np. ze zużyciem paliw napędzających środki transportu.
 2. Straty czasów operacyjnych;
 3. Spadki wydajności parku maszynowego;

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *