Strefa użytkowa

Wyszukiwarka

Znajdują się tutaj wszystkie pliki, które możesz pobrać i wykorzystać w pracy i domu, za darmo.

Na stronie dostępne są następujące rodzaje plików:

MS Excel
MiniTab
MS Word
Plik
Opis
Arkusz procesowy, pozwalający na kontrolę obłożenia operacji w procesie wytwórczym lub usługowym. Arkusz umożliwia kontrolę czasów poszczególnych operacji oraz ich kontrolę po balansie lub działaniach związanych z optymalizacją.
Arkusz jakościowy, prezentujący zunifikowaną formę prowadzenia działań związanych z rozwiązywaniem problemów i ciągłym doskonaleniem procesów w organizacji. Raport składa się z 8 kluczowych punktów, których analiza pozwala na skuteczne eliminowanie błędów i znalezienie przyczyny kluczowych wad oraz ustalenie działań korygujących i prewencyjnych.
Arkusz dotyczący analizy przyczyn i skutków możliwych uszkodzeń i/lub wad produktów -FMEA. Narzędzie jakościowo stosowane do kontroli i analizy ryzyka w procesie, produkcie i projektowaniu. Wersja językowa - polska.
Arkusz statystycznej kontroli procesu (SPC). Plik pozwalający na bieżącą kontrolę procesu wytwórczego wraz z wyliczeniami wskaźników zdolności procesu Cp i Cpk.
Arkusz, plan akcji lub lista kontrolna dla kroków lub zadań, które należy wykonać, aby osiągać wyznaczone i założone cele.
Przed umieszczeniem pliku na serwerze, jest on sprawdzany pod kątem bezpieczeństwa, dzięki oprogramowaniu dostarczonym przez: