Online Courses

for Business Owners

4
3
2
1
previous arrow
next arrow

Najważniejsze nurty funkcjonowania portalu leanwpraktyce.pl

Szkolenia za zakresu Lean, Six Sigma oraz metod zarządzania projektami. Audyty, projekty Lean oraz PSP (problem solving process).

Cykliczne wpisy, daily na temat teoretycznych i praktycznych aspektów związanych z metodyką Lean, Six Sigma oraz PM (project management).

Portal leanwpraktyce.pl oferuję współpracę z uczelniami, szkołami oraz firmami zewnętrznymi w zakresie analizy danych, przeprowadzania szkoleń, optymalizacji procesów i interpretacji danych statystycznych.

consulting-leanwpraktyce-pl

Nowości na blogu

Szukaj na blogu

O benefitach, słów kilka.

Poniżej wypisane benefity płynące z prowadzenia projektów usprawniających oraz warsztatów szkoleniowych i problem solving z leanwprkatyce.pl

Oszczędność

Projekty usprawniające to rzeczywista oszczędność dla przedsiębiorstwa.

Inwestycja

Warsztaty szkoleniowe to realana inwestycja w kompetencje pracowników oraz ich efektywność pracy.

Organizacja procesów

Warsztaty oraz projekty prowadzą do organizacji procesów wytwórczych i biznesowych.

Kontrola nad danymi

Warsztaty szkoleniowe i zapoznanie z narzędziami statystycznymi pozwala na zrozumienie i kontrole danych w organizacji.

Kontrola nad procesami

Audyty oraz projekty usprawniające oraz rozwiązujące problemy organizacji, pozwalają na dokładne poznanie procesów.

Kontrola nad wskaźnikami

Porwadzenie projektów metodyką DMAIC pozwala na pozanie metod wyznaczania KPI dla procesów i operacji, które poddane są analizie.

Filary leanwpraktyce.pl

W każdej analizie przypadku, najważniejsze są rzetelne dane, które są fundamentem analiz i rzetelnych wyników.

Audyt procesu, przygotowanie arkuszy, analiza systemu pomiarowego, zebranie danych.

Analiza stanu obecnego procesu, wykorzystanie narzędzi statystycznych i pakietów statystycznych, poznanie procesu.

Interpretacja wyników statystycznych, przełożenie danych na rzeczywiste zmiany, usprawnienie procesu, audyt na wyjściu wraz z analizą przed i po.

Najpopularniejsze komentarze Użytkowników

Poniżej przedstawiono przykładowe komentarze związane z portalem i blogiem leanwprkatyce.pl
Zachęcamy do komentowania!

Analiza Ryzyka - Metoda FMEA
5/5
"Dzięki wielkie!"
Krzysztof
Użytkownik na leanwpraktyce.pl
SMED
5/5
"Bardzo przystępny sposób przedstawiania zagadnień z zakresu szerokopojętego szczupłego zarządzania – dzięki! – na pewno będę korzystać z praktycznych przykładów."
Ewelina
Użytkownik leanwpraktyce.pl

Zapraszamy do współpracy

Kliknij poniższy przycisk aby przejść do oficjalnego formularza kontaktowego lub skorzystaj z podanych portali społecznościowych.