Statystyczna Kontrola Procesu SPC – arkusz do pobrania

Statystyczna Kontrola Procesu SPC – arkusz do pobrania

Statystyczne sterowanie procesem lub statystyczna kontrola procesu pod pojęciami tymi rozumiemy zespół metod  oraz technik statystycznych pomocnych przy ocenie stabilności systemu i procesu. Celem statystycznej kontroli procesu jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu niezgodności poprzez wykrywanie…