O mnie

Tomasz Pawlickizałożyciel strony leanwpraktyce.pl

Absolwent Uczelni Technicznej, który zarówno w życiu jak i w pracy kieruje się ciekawymi pomysłami, ciężką pracą, analitycznym podejściem i kreatywności, co sprawia, że nieustannie stawia sobie nowe cele, do których dąży, i które realizuje. Nabytą podczas nauki wiedzę, doświadczenie zawodowe i chęć rozwiązywania problemów inżynierskich wykorzystuje na każdym etapie pracy i życia. Cechuje go praktyczna znajomość programów inżynierskich, metodologii Lean Management, Six Sigma, zagadnień związanych z inżynierią procesową, inżynierią jakości oraz z prowadzeniem projektów.

W skrócie:

  1. Pasjonat metod zarządzania projektem, Lean Management, Six Sigma, DoE.
  2. Ponad czteroletnie doświadczenie w obszarze usprawnienia procesów operacyjnych.
  3. Certyfikowany Six Sigm Green Belt – obecnie na drodze po czarny pas 😉
  4. Lider wielu projektów z zakresów takich jak: transfer technologii, relokacja parków maszynowych, optymalizacja, balansowanie, redukcja kosztów, rozwiązywanie problemów na szczeblu business critical.
  5. Wierzący i uprawiający statystykę. Wyznający podejście: liczby, dane i fakty.
  6. Prywatnie uwielbia zagłębić się w muzyce i maż Oli od roku 2019:)

Doświadczenie i osiągnięcia:

Rok: 2017 – 2019 – Firma o charakterze dualnym: automotive-przemysł kolejowy;

• Projekt Six Sigma Green Belt – “Redukcja poziomu defektów w procesie produkcyjnym łapek typu SB4 o 50%”.
• Projekt implementacji metody 5S na halę produkcyjną – Lider Projektu;
• Projekt stworzenia Layout’u Hali Produkcyjnej wraz z wyznaczonymi polami odkładczymi zgodnie z Metodologią Lean Management – Lider Projektu;
• Projekt wdrożenia nowej linii technologicznej na halę produkcyjną – Lider Projektu;
• Projekt relokacji i usprawnienia parku maszynowego, organizacja maszyn zgodnie z Metodologią Lean Management – Lider Projektu.

Szereg innych pomniejszych projektów Leanowych.

> Rok 2019 – Firma produkująca urządzenia medyczne

• Projekt Lean Six Sigma – „Standaryzacja stanowisk i wzrost output’u produkcyjnego o min. 15% na linii programowania i laserowego znakowania – Aurora” – Lider Projektu.
• Projekt Six Sigma – „Redukcja wartości scrapu w obszarze produkcji o 30% – COGS Projekt” – Lider Projektu.
• Projekt transferu technologii i produkcji do Rosji – Lider Procesowy Projektu.
• Projekt transferu technologii i produkcji do Meksyku – Lider Procesowy Projektu.

Szereg innych pomniejszych projektów Leanowych.

Więcej na mój temat znajdziesz na profilu, portalu LinkedIn:

Pozdrawiam,

Tomasz Pawlicki