Kaizen – zmiana na lepsze

Wstęp do filozofii Kaizen

W czasach ciągłego wzrostu wymagań stawianych przez klientów oraz coraz to większej konkurencji w poszczególnych branżach, przedsiębiorstwa muszą ciągle osiągać coraz to wyższe standardy.

W literaturze Kaizen – zmiana na lepsze, oznacza synonim określonej strategii, nurtu lub filozofii, która  daje  możliwość  doskonalenia  się  wszystkich  pracowników  w  każdym  możliwym procesie.

Kaizen - zmiana na lepsze

Samo słowo „Kaizen” – z języka japońskie charakteryzuje się dualnym znaczeniem:

 • Kaizen (z jap. Pisane znakami kanji); oznaczające: poprawę, polepszenie lub zmianę na lepsze;
 • Kaizen (z jap. Pisane pismem sylabicznym: katakaną), oznaczające japońską filozofię biznesową (sposób postępowania), ustawicznego polepszania, usprawniania procesu zarządzania i produkcji na wszystkich jego szczeblach i etapach, z uwzględnieniem m.in. technik biznesu just-in-time.

Główne przesłanie filozofii Kaizen można sformułować następująco:

Cokolwiek robisz, możesz to robić lepiej”.

Podstawowe zasady Kaizen, opierają się na:

 • Pracy  zespołowej;
 • Skupieniu uwagi na szczegółach;
 • Analizowaniu wszystkich tematów zdroworozsądkowo;
 • Mądrej i systematycznej pracy małymi  krokami, która pozwala osiągać najtrudniejsze cele.

Zasady postępowania w Kaizen

Filozofia Kaizen – zmiana na lepsze, charakteryzuje się pięcioma podstawowymi regułami działania:

 1. W momencie pojawienia się nieprawidłowości zacznij od wizyty w gemba (z jap. Miejsce wykonywania pracy rzeczywistej lub miejsce zdarzenia). Nie podejmuj prób rozwiązania problemu zza biurka. Pojawiając się w gemba, bacznie obserwuj i spisuj spostrzeżenia/obserwacje.
 2. Sprawdź przedmioty znajdujące się w miejscu wystąpienia nieprawidłowości – gembutsu. Poszukaj wstępnych przyczyn awarii analizując i łącząc ze sobą fakty i spostrzeżenia.
 3. W miejscu zdarzenia podejmij od razu wstępne i tymczasowe środki zaradcze.
 4. Poszukaj bezpośredniej przyczyny problemu opierając się na danych i faktach. Nie zwlekaj z podjęciem działań, wiele problemów w gemba można rozwiązać ad hoc. Istotne jest aby zebrać szereg informacji natomiast podczas analizy opierać się na danych i faktach, mogące pomóc w ustaleniu bezpośredniej przyczyny problemu bądź awarii. Istotne w tym miejscu jest stosowanie techniki rozwiązywania problemów integralnej z Kaizen, czyli metoda 5Why?
 5. Określ właściwe standardy jako działania korekcyjne i zapobiegawcze wykrytego problemu. Jest to gwarancja uniknięcia takich samych lub podobnych problemów w przyszłości.


Główne filary Kaizen

Określenie standardów:

Standardy odnosi się wszystkich procesów oraz zbiorów procedur obowiązujących przy wykonywaniu danych czynności w przedsiębiorstwie. Przy tworzeniu, a następnie utrzymaniu
i przestrzeganiu standardów stosuje się model PDCA (cykl Deminga).

Określenie standardów oznacza więc ustalenie procedur pracy, które zapobiegają przed powstawaniem problemów lub zapobiegają przed spadkiem efektywności i wydajności pracy i procesów przedsiębiorstwa. Nowo określone procedury muszą być następnie zastosowane
i sprawdzone w praktyce. Dzięki temu można mieć pewność, że gwarantują uzyskanie pożądanych rezultatów.

Organizacja miejsca pracy:

Organizacja miejsca pracy, hali produkcyjnej i całego przedsiębiorstwa składa się z pięciu etapów, określanych jako metoda 5S, będącą wykazem czynności kontrolnych uporządkowanych według kryterium poprawy organizacji, efektywności i dyscypliny w miejscu pracy. Więcej na temat 5S znajdziesz poniżej:

Usunięcie marnotrawstwa – pozbycie się wszelkiego marnotrawstwa czyli czynności lub pracy, które nie tworzą wartości dodanej dla klienta. Istnieje osiem kategorii muda, do których zaliczamy:

 • Nadprodukcja;
 • Naprawy i przestoje maszyn;
 • Zbędny transport materiału;
 • Zbędne czynności operacyjne;
 • Nadmierne zapasy;

Natomiast celami Kaizen są:

 • Skrócenie czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości;
 • Dostosowywanie techniczne elementów systemu;
 • Redukcja kosztów
 • Tworzenie kryteriów oceny i nagradzania.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *