Gemba – miejsce dodające wartość

Definicja i znaczenie – Gemba

Gemba – miejsce dodające wartość, lokalizacja wykonywania pracy lub miejsce zdarzenia bezpośredniego. Gemba, jest to słowo pochodzenia japońskiego wywodzące się z TPS (Toyota Production System) oraz metodologii Lean Management.

Określenie gemba jest bardzo elastyczne, tzn. uzależnione jest od firm i procesów odbywających się w nich. Dla firm produkcyjnych, gemba określane będą hale montażowe i produkcyjne. Dla firm specjalizujących się w usługach, gemba określać będzie miejsce ich świadczenia np. call center. Również pod względem firm logistycznych gemba odnajduje swoją definicję i będzie to przede wszystkim magazyn bądź hala składowa lub centrum dystrybucji.

Powyższy opis charakteryzuje jeden z podstawowych i najczęściej stosowanych opisów dla gemba. Drugim, tożsamym jest również gemba jako główne miejsce generowania wartości dodanej dla klienta finalnego. Również charakterystyczne dla gemba jest powiązanie z metodą rozwiązywania problemów w ujęciu gemba, gdzie spotykamy się z określeniem, że aby rozwiązywać oraz przeciwdziałać problemom należy udać się na obszar gemba przedsiębiorstwa (obszar zdarzenia) i na miejscu obserwować i badać zaistniałe zdarzenie pod kątem poszukiwań przyczyn jego zaistnienia.

Opis Gemba i Gemba Walking

Gemba będąca integralnym narzędziem metodyki Lean Management pozwala również na zbieranie najlepszych pomysłów dotyczących usprawnień. Gemba powinna być ściśle zintegrowana z systemem Kaizen przedsiębiorstwa. W miejscach gemba powinno odbywać się testowanie, weryfikowanie i wdrażanie nowych pomysłów.

Integralną cześcią gemba są również whiteboardy lub bordmeetingi – spotkania interdyscyplinarne oparte na wizualizacji KPI i omawianiu błędów w miejscach typu gemba dla organizacji i zespołów.

Przy okazji omawiania zagadnień związanych z gemba, warto wspomnieć o bardzo istotnym narzędziu jakim jest gemba walking.

Gemba walking jest to elastyczne narzędzie będące podstawą Lean jak również spełniające zadanie narzędzia wykorzystywanego w coachingu oraz mentoringu. W rozumieniu operacyjnym gemba walk wiąże się z bezpośrednią obecnością pracownika szczebla wyższego przy stanowisku pracy swoich pracowników. Celem obecności przełożonego jest przede wszystkim:

  1. Identyfikowanie i eliminacja błędów i marnotrawstw w procesie.
  2. Identyfikacja usprawnień w procesie.
  3. Egzekwowanie pracy zgodnej z BHP i PPOŻ.
  4. Budowanie relacji na drodze przełożony – pracownik.
  5. Motywacja pracowników i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *